Menu
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Domov pro seniorHeřmanův Městec
Home
rozšířené vyhledávání

Vítejte na oficiálních stránkách

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Lékařská péče

je zajišťována smluvním praktickým lékařem DPS a externími lékaři se specializací (např.: léčba bolesti, psychiatr, geriatr, diabetolog, oční lékař), kteří do DPS docházejí. Do ambulancí ostatních odborných lékařů zajišťujeme dopravu prostřednictvím zdravotní služby, preferujeme doprovod z řad rodinných příslušníků. Pokud toto není možné, v případě potřeby doprovod zajistíme . Respektujeme svobodnou volbu lékaře, klient má možnost zůstat i nadále v péči svého dosavadního lékaře, ale jeho návštěvy si musí zajišťovat sám nebo za pomoci rodiny. Léky předepsané lékařem, které nejsou plně hrazeny pojišťovnou, si klient doplácí z vlastních zdrojů.

Ošetřovatelská a obslužná péče

Je zajišťována:

  • pracovníky dle § 116 odst. 1 a), b)  zákona č. 108/2006 Sb.,
  • pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb.,

Ošetřovatelská a zdravotní péčeOšetřovatelská a zdravotní péče

Mohlo by Vás zajímat

nahoru

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Zobrazit více

​​

Domov pro seniory Heřmanův Městec
U Bažantnice 63 538 03 Heřmanův Městec