Menu
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Domov pro seniorHeřmanův Městec
Home
rozšířené vyhledávání

Vítejte na oficiálních stránkách

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova pro seniory v Heřmanově Městci byl zformulován jako základní dokument, sloužící především pro orientaci v účelu existence našeho zařízení a je určen především stávajícím a potencionálním budoucím uživatelům služeb tohoto zařízení, jejich rodinám i dalším zájmovým skupinám. Jedná se o materiál, ze kterého se odvíjí všechny další vnitřní normy domova a kterému obsahově odpovídají poskytované služby.

2.1. Poslání našeho domova

Domov pro seniory se sídlem v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 je příspěvkovou organizací Města Heřmanův Městec.

Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Prostřednictvím nabídky našich odborných služeb pomáháme těmto seniorům naplňovat jejich potřeby, které jsou s jejich nepříznivou sociální situací spojeny, tak abychom jim pomohli tuto nepříznivou situaci v maximální možné míře vyřešit.

Veřejný závazekVeřejný závazek

2.2. Cíle našeho domova

  1. Podporovat rozvoj či udržení samostatnosti a soběstačnosti klientů.
  2. Podporovat klienty při udržování přirozených mezilidských vztahů.
  3. Vytvářet důstojné prostředí a zachovávat soukromí klientů na všech odděleních domova.
  4. Stabilizovat lidské zdroje domova a zvyšovat profesionalitu pracovníků v péči o klienty.
  5. Zajistit finanční stabilitu organizace.
  6. Zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb.

2.3. Okruh osob, kterým naše služby poskytujeme

Domov pro seniory v Heřmanově Městci, U Bažantnice 63 poskytuje a nabízí své služby seniorům zejména od 60 let, kteří si nejsou schopni sami zajistit životní potřeby (mají zásadně omezenou soběstačnost), nemohou žít z těchto důvodů ve svém přirozeném prostředí, takže potřebují pravidelnou pomoc odborného personálu, bez které by bylo ohroženo jejich zdraví nebo život. Potřeby seniora, kterému poskytujeme naše služby, lze bezpečně a odborně naplnit prostřednictvím nabídky našich služeb.

Veřejný závazekVeřejný závazek

2.4. Zásady poskytování služeb

Zásady, na kterých je založeno poskytování služby v DPS:

1. Při poskytování našich služeb zachováváme lidskou důstojnost a dodržujeme práva klientů

(v naší praxi oslovujeme klienty příjmením, nepoužíváme zdrobněliny, vykáme klientům, zachováváme intimitu klienta, používáme zástěny, prádlo značíme diskrétně, nepoužíváme pomůcky, které by znevažovaly důstojnost klientů, např. kojenecké lahve apod., zachováváme mlčenlivost o stavu klientů apod., právo na svobodnou volbu - víra, výběr oblečení atd., právo si stěžovat.

2. Naše služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů

(U každého žadatele o naše služby proběhne před uzavřením smlouvy o poskytování služeb zjišťování jeho individuálních potřeb. Na základě těchto zjištění je nastaven individuální rozsah a způsob poskytování našich odborných služeb, který je průběžně vyhodnocován a přizpůsobován aktuálním potřebám klienta).

3. Naše podpora a pomoc působí na klienty aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti a zabraňuje prohlubování jejich nepříznivé sociální situace

(Podporujeme naše klienty v maximální možné míře k odpovědnosti za svá rozhodnutí při řešení jejich nepříznivé situace, nabízíme možnosti řešení a ponecháváme další postup na jejich rozhodnutí, u každého klienta máme stanovenu míru potřebné podpory tak, abychom je podpořili ve schopnostech a dovednostech, které doposud mají, podporujeme klienty do výše ztráty jejich schopností. V naší nabídce služeb jsou zahrnuty činnosti, které napomáhají udržení, popř. rozvoji schopností a dovedností klientů, v rámci týmu hledáme možnosti a způsoby řešení konkrétní nepříznivé sociální situace apod.).

Mohlo by Vás zajímat

nahoru

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Zobrazit více

​​

Domov pro seniory Heřmanův Městec
U Bažantnice 63 538 03 Heřmanův Městec