Menu
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Domov pro seniorHeřmanův Městec
Home
rozšířené vyhledávání

Vítejte na oficiálních stránkách

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Ubytovací řád

 

UBYTOVACÍ ŘÁD

 

  1. Ubytovací zařízení je určeno pro ubytování jednotlivců.

 

  1. Ubytování je přístupno v neomezeném čase, je nutno jej opustit nejdéle do 10.00 ráno (úklid pokoje), pokud nebylo dohodnuto jinak.

 

  1. Dlouhodobé ubytování povoluje pouze statutární zástupce Domova pro seniory Heřmanův Městec (dále jen DPS) nebo jeho zástupce.

 

  1. V ubytovacím zařízení ubytovává statutární zástupce DPS nebo jeho zástupce či jiná pověřená osoba, která předá každému ubytovanému vybavení pokoje a lůžka. Před odchodem z ubytovacího zařízení je každý ubytovaný povinen pokoj (lůžko) předat odpovědné osobě včetně klíčů od vily a pokoje.

 

  1. Ubytovaní jsou povinni mezi sebou a vůči pracovníkům ubytovacího zařízení dodržovat pravidla slušného občanského chování, zachovávat dobrovolnou kázeň tak, aby všem ubytovaným byl zaručen potřebný klid na odpočinek. Každý ubytovaný musí dbát na čistotu a respektovat zdravotní, bezpečnostní a požární předpisy. Hořlavé a lehce zápalné látky nesmějí být v ubytovacím zařízení ukládány. Hazardní hry jsou v ubytovacím zařízení zakázány. V celém areálu ubytovny platí zákaz kouření mimo míst k tomu určených a řádně označených. Je zakázáno jakékoliv rušení nočního klidu v době od 22.00 do 6.00 následujícího dne. Při nerespektování „Ubytovacího řádu“ má právo statutární zástupce DPS či jeho zástupce vykázat jednotlivce z ubytovacího zařízení bez náhrady.

 

  1. Na pokoji není dovoleno používat elektrické spotřebiče vyjma spotřebičů sloužících k osobní hygieně, např. holicích strojků, vysoušečů vlasů.

 

  1. Za šperky, cenné předměty, hotovost, cenné papíry správa DPS neručí.

 

  1. Ubytovaný odpovídá za poškození ubytovacího zařízení, nebo jeho součásti, jakož i za ztrátu a poškození jeho zaviněním nebo náhodou, k níž dal ze své viny podnět. Jakékoliv poškození nebo ztrátu je ubytovaný povinen nahlásit statutárnímu zástupci DPS  a dohodnout se s ním na náhradě škody. Při nezjištění viníka hradí škodu všichni uživatelé pokoje.

 

  1. Přechovávání cizích osob, tj. osob nepřihlášených v ubytovacím zařízení není dovoleno. V době nočního klidu nejsou přípustné žádné návštěvy.

 

  1. Cena za lůžko a noc je dle platného ceníku, který je umístěn na webových stránkách DPS.

                                                                                              

 

 

V Heřmanově Městci dne 1. 6. 2023                     PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA

 

Služby pro veřejnost

Aktuální počasí

dnes, pondělí 20. 5. 2024
slabý déšť 22 °C 12 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 21/11 °C
středa 22. 5. slabý déšť 20/11 °C
čtvrtek 23. 5. déšť 21/11 °C

Mohlo by Vás zajímat

nahoru

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Naším posláním je poskytovat pobytovou sociální službu v nepřetržitém provozu, zaměřenou na podporu a pomoc seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, za pomoci svých blízkých, ani za pomoci a podpory běžně dostupných veřejných služeb. Zobrazit více

​​

Domov pro seniory Heřmanův Městec
U Bažantnice 63 538 03 Heřmanův Městec